Tourist information center Of Nový Jičín

Obec Straník je městskou částí Nového Jičína a leží jižním směrem od města. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Straník. Severním a západním směrem od obce se rozprostírá rozlehlý les. Severozápadním směrem se nad obcí zvedá kopec Strážnice, západním směrem Petřkovická hůrka (608 m n.m.) a jihovýchodním směrem Zadní kopec (416 m n.m.).

Obec byla založena na počátku 13. století, v místech kde byl vykácený les. V písemných pramenech v letech 1408-1412 nacházíme jména Lítka či Lídka ze Straníka s chotí Zdeňkou, kterého ve své závěti roku 1433 vzpomíná Jan Kravař. V roce 1980 zde sídlilo ve 139 domech 570 obyvatel, v roce 1991 ve 126 domech 481 obyvatel. Obec se připojila k Novému Jičínu k 1.1.1979.

Obyvatelé Stráníka se převážně živili polním hospodářstvím a chovem dobytka. Mnoho chalupníků se věnovalo řemeslu, především zednickému a tesařskému, avšak mnozí odcházeli za výdělkem do Nového Jičína. Za okupace byla obec nejdříve přičleněna k Německu, ale od 24.11.1938 se stala součástí protektorátu, okresu Valašské Meziříčí. Obec byla osvobozena 6.5.1945. Prvním předsedou národního výboru byl František Dorčák. V obci existovala v letech 1975 až 1997 mateřská škola, nyní v této budově působí Klub seniorů a půjčovna knih.

V obci Straník byl také vybudován azylový dům pro matky s dětmi, poskytující krátkodobé ubytování. Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1749, je zobrazen listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami.

Památky

  • Polštářové lávy

Skalka pod kapličkou představuje poslední ukázku z forem podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. Jsou zde odkryty polštářové lávy spodnokřídové těšínitové asociace slezské jednotky. Jsou tvořeny „bochníkovitými“ útržky láv tzv. olivinického diabasu až diabasového pikritu.

Okraje bloků, které tvoří tzv. limburgity, se hráškovitě rozpadají. Jednotlivé bloky jsou tmeleny mladší lávou s tufitickým materiálem (sopečný písek a prach). Tato láva je často rozložená druhotnými pochody a značně karbonitizována (prosycena uhličitanem vápenatým).

Polštářové lávy vznikají při podmořských výlevech na strmých svazích, kdy se láva tekoucí po svahu roztrhá na části, které se pak hromadí při úpatí svahu. Skalka je ojedinělým přírodním útvarem na území České republiky. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je celý útvar chráněn jako přírodní památka.

V minulosti došlo při stavbě dvouramenného schodiště ke kapličce na temeni skalky k odsekání okrajů bloků (bochníků).

Sportovní vyžití

  • Turistika a cykloturistika

Obcí prochází červená turistická značka a u severozápadního okraje obce se nachází výchozí bod modré značky. Kromě turistických tras prochází Straníkem značená cyklostezka a trasa naučná stezky Františka Palackého. Červená značka vede z Nového Jičína přes vrchol Svinec (546 m n.m.) a obcí dále pokračuje do Hodslavic. Po modré značce se můžete vydat do rekreační oblasti u malé vodní nádrže Čertův Mlýn.

  • Obrázek č.1
  • Obrázek č.2
Quick links:

Contact information:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Address:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Opening hours:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

This project was co-financed by provision of 20,000 CZK from the budget of the Moravian-Silesian Region, support of TIC in the Moravian-Silesian Region for 2013.

GDPR

Partners:
Pivobraní