Tourist information center Of Nový Jičín

Provozní řád tržiště Masarykova náměstí

I.

Základní ustanovení

 

 1. Účelem tohoto provozního řádu je stanovit podmínky pouze pro Novojičínské jarmarky, Pivobraní a Slavnost města konané na Masarykově náměstí pořádaných městem Nový Jičín nebo jeho příspěvkovými a organizačními složkami v Novém Jičíně.
 2. Provozovatel tržiště je Město Nový Jičín, správcem tržiště je Návštěvnické centrum Nový Jičín, dále jen NCNJ,
 3. Kontaktní údaje: e-mail: jana.surikova@novyjicin.cz, tel. č.: +420 556 768 255, +420 603 881 933, www.icnj.cz/cz/novojicinsk-jarmark.html.

 II.

Podmínky prodeje

 

 1. Prodejci zboží na tržišti Masarykovo nám. při akcích stanovených v čl I. odst. 1. musí dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, tržního řádu i všech platných obecně závazných právních předpisů, které se k této činnosti vztahují.
 2. Prodejci, zvláště provozovatelé občerstvení, platí i prodejce, kteří využívají pro prodej el. připojení (chladící vitríny, nápojové várnice, apod.), si musí svůj vlastní prodejní stánek vybavit alespoň jedním přenosným hasícím přístrojem práškového typu P6. Tento přenosný hasící přístroj musí být po celou dobu prodeje v prodejním zařízení na Masarykově nám.
 3. Prodej na tržišti je povolen jen na prodejních místech určených správcem tržiště. Prodejce je oprávněn zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem.
 4. O rozmístění jednotlivým prodejních míst rozhoduje správce tržiště.
 5. Doba prodeje a poskytování služeb na tržišti Masarykovo nám. při Novojičínských jarmarcích je stanovena od 08:00 hodin do 22:00 hodin. Při konání kulturních akcí je konec provozní doby stanoven do ukončení dané akce.
 6. Na tržišti je zakázán pochůzkový prodej.
 7. Tržní řád je zveřejněn na www.novyjicin.cz.
 8. Provozní řád tržiště včetně informací o prodávaném sortimentu zboží, druhu poskytované služby jsou zveřejněny na http://www.icnj.cz/cz/novojicinsk-jarmark.html.
 9. Prodávané zboží musí být na stole, pultu, vyloženo esteticky.

 III.

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro prodej a poskytování služeb

 

Provozovatelé míst pro prodej a poskytování služeb, prodejci a poskytovatelé služeb na místech pro prodej a poskytování služeb jsou povinni:

 1. Zabezpečit trvalou čistotu prodejních míst.
 2. Po ukončení prodeje nebo poskytování služeb odstranit prodejní zařízení a odstranit veškeré obaly, odpad a nečistoty vzniklé z prodeje nebo poskytování služeb.
 3. Zabezpečit dostatečný počet nádob na odpad vzniklý z jim provozovaného prodeje nebo poskytování služeb.
 4. Při prodeji dodržovat veškeré povinnosti a pravidla pro manipulaci se zbožím, bezpečnost práce, manipulace se zdroji elektrické energie apod., které vyplývají z ostatních právních předpisů.
 5. Zajíždět vozidly nebo parkovat jen v čase a na místech určených provozovatelem místa.
 6. K prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

IV.

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb

 

Provozovatelé míst pro prodej a poskytování služeb:

 1. Zajistí pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost hygienického zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou) – ulice Úzká.
 2. Zveřejní na viditelném místě provozní řád tržiště – v přízemí NCNJ.

Osoba odpovědná za provoz tržiště:

 1. Přidělí a vymezí prodejci nebo poskytovateli služby prodejní místo - na základě uhrazení účastnického poplatku v den konání akce a to na Masarykově náměstí buď strana náměstí A (strana radnice), nebo B (strana NCNJ), C (strana Stará Pošta) nebo D (strana Baťa).
 2. Vede evidenci prodejců a prodávaného zboží nebo poskytované služby (evidence k nahlédnutí v NCNJ).
 3. Dbá na dodržování tohoto nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů.
 4. Dbá na udržování čistoty a pořádku zajištění bezpečnosti na tržišti.

Správce tržiště Masarykovo náměstí Návštěvnické centrum Nový Jičín, Mgr. Radka Bobková, MBA jmenuje osobu odpovědnou za správný chod tohoto tržiště Janu Šuríkovou, tel. č.: +420 556 768 255, +420 603 881 933.

Quick links:

Contact information:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Address:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Opening hours:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

This project was co-financed by provision of 20,000 CZK from the budget of the Moravian-Silesian Region, support of TIC in the Moravian-Silesian Region for 2013.

GDPR

Partners:
Pivobraní