Turistické informační centrum Nový Jičín

V historickém jádru, které je nyní městskou památkovou rezervací, zůstaly až na malé výjimky zachovány samostatnost parcel, charakter zástavby, tradiční dispozice, historické konstrukce i scelující prvek loubí. Svými výrazným kulturně-historickými a architektonicko-výtvarnými hodnotami patří historické jádro Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně-barokního města se zachovalým středověkým urbanismem. 

Detailní popis památek naleznete na stránce Okolonas.eu 

Radniční věž se zvonkohrou

19. května 2020 Nad průchodem do Lidické ulice se zvedá dvakrát odstupňovaná hranolová hodinová věž ukončená ochozem a malou vížkou. Radniční věž byla k radnici přistavěna během radikální přestavby v letech 1929 - 1930. Na severní části… . číst více


Hückelovy vily

14. června 2018 Soubor Hücklových vil tvoří čtyři stavby. Dvě jsou opravené – jedna patří městu a působí v ní mateřská škola, druhou, v níž je dětský domov, vlastní Moravskoslezský kraj. Vily Augustýna a Johanna Hücklových byly… . číst více


Kino Květen

14. června 2018 Dne 22. dubna 1930 městská rada schválila zakoupení staré sladovny pivovaru Siegfrieda Herze, která stála na místě současného kina. Objekt byl zbourán a již koncem srpna téhož roku započala stavba nové budovy podle plánů vídeňského… . číst více


Morový sloup a sousoší tančících sedláků

14. června 2018 Na paměť velkého moru z roku 1680 byl uprostřed náměstí, na místě, kde se podle pověsti kupily hromady mrtvých, postaven morový sloup se sochou Panny Marie a svatými Janem Nepomuckým, Rochem, Floriánem a Janem Sarkandrem.… . číst více


Radnice

14. června 2018 Nachází se na Masarykově náměstí a má číslo popisné 1/1. Radnice byla postavena roku 1501. Dne 20. září onoho roku bratři ze Žerotína, tehdejší majitelé města a panství, vydali listinu, v níž věnovali Novému Jičínu svobodný… . číst více


Gymnázium

14. června 2018 Státní reformní reálné gymnasium bylo v Novém Jičíně zřízeno v roce 1921. Napravilo tak roztříštěnost základního a středního školství ve městě. Pro tyto účely byly v roce 1926 postaveny takzvané Palackého školy. Stavba… . číst více


Dům U Černého orla

17. dubna 2018 Původně renesanční šenkovní dům pochází ze druhé poloviny 16. století. Mezi jeho významné majitele patřil například soukeník a někdejší novojičínský purkmistr Zachariáš Gärtler, který ho koupil v roce 1672. V roce 1689 se… . číst více


Fontána času

5. listopadu 2015 Novým prvkem na Masarykově náměstí je vodní dílo zvané Fontána času. Tvoří ho devět vodotrysků, naprogramovaných podle hodin na radniční věži tak, že každou čtvrthodinu se spustí trysky, které tvoří jakýsi druh „vodního orloje“ či „vodního… . číst více


Masarykovo náměstí

5. listopadu 2015 Říká se, že novojičínské náměstí náleží k nejkrásnějším na sever od Alp. Snoubí se tady architektura několika staletí. Pravidelnou čtvercovou osnovu místu vtiskli již jeho zakladatelé. Na první pohled nás okouzlí malebné loubí v … . číst více


Socha svatého Mikuláše

5. listopadu 2015 Po více než 100 letech se na náměstí vrátila replika sochy svatého Mikuláše, patrona obchodníků, dětí i Nového Jičína. Jejím současným autorem je akademický sochař Jiří Finger. Světcovými atributy jsou jablka a bible.… . číst více


Laudonův dům

5. listopadu 2015 Vznikl patrně až po třicetileté válce, pravděpodobně spojením dvou starších objektů, ze kterých se zachoval vstupní portál. Klenby jsou však z větší části raně barokní. V roce 1790 zde po krátké nemoci zemřel známý rakouský… . číst více


Kostel Nejsvětější Trojice

6. října 2013 Původně gotická stavba, dříve nazývaná „moravský kostelík", pochází z počátku 16. století. Po požáru města v roce 1621 byl kostel renesančně přestavěn. V 16. století se zde konaly české mše, zatímco ve farním kostele byla… . číst více


Ulice Msgr. Šrámka

6. října 2013 Navazující zástavba představuje vynikající doklad secesní architektury města z počátku 20. století. Dům Augusta Preisenhammera z roku 1904 patří k nejvýznamnějším stavbám organické secese v Novém Jičíně, stejně jako dům… . číst více


Czeicznerova vila

6. října 2013 Bývalá vila Ferdinanda Czeicznera vznikla roku 1910 podle plánů Josefa Bluma. Stavba je odvozena z tradiční zámecké kompozice. Převládající výraz je novobarokní a novoklasicistní. Vila patří k největším obytným domům ve… . číst více


Perlova vila

6. října 2013 Dnešní Jiráskova, kdysi Růžičkova ulice byla kolem roku 1900 místem, kde vyrůstaly domy místní střední a vyšší třídy. Mezi zdejší stavebníky patřil i uměnímilovný lékař Julius Perl s manželkou Stefanií, kteří zadali… . číst více


Okružní třída

6. října 2013 Okouzlení Vídní, slavná éra „Ringstrasse" zanechala svou nesmazatelnou stopu rovněž v Novém Jičíně. V roce 1879 začali otcové města s bouráním nevzhledných domů a výstavbou nádherného bulváru po obvodu historického… . číst více


Scheitenhauerův dům

6. října 2013 Nejbohatší měšťané toužili podobat se šlechtě, koupili si titul a erb. Bohatý řezník Petr Scheitenhauer z Fulneku si nechal přestavět starý šlechtický dům v sousedství zámku (1583). Také on zasadil do zdi svůj erb. Ještě… . číst více


Masné chrámy

6. října 2013 V roce 1613 koupilo město dům Dory konvářky a nechalo zde postavit masné krámy. Největší slávu a lesk dům zažil po roce 1800. V prvním patře nechala obec vybudovat proslulý taneční sál, údajně druhý největší na Moravě. Často… . číst více


Bašta

6. října 2013 Hospodářský rozmach města v 80. letech 16. století se odrazil také v rozsáhlých obecních stavebních investicích. Rok po vyhnání katolických kněží začala městská rada roku 1587 s výstavbou západní hranolovité věže v … . číst více


Kostelní náměstí

6. října 2013 V tomto koutu cítíme starou atmosféru města. Zde stávaly stará škola a obydlí kostelníka, dříve než školní živel pohltil celé toto náměstí. Poslední příčná budova chlapecké školy byla postavena až v roce 1845. Náhrobní kámen s… . číst více


Dům Eduarda Orla

6. října 2013 Zde se narodil Eduard Orel, účastník rakouské expedice, jež v roce 1874 objevila Zemi císaře Františka Josefa. Za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu a konec života strávil jako správce císařského zámku v Miramare. . číst více


Burešův dům

6. října 2013 U tohoto domu stojí za to zastavit se a zblízka si ho prohlédnout. Kolem roku 1820 si ho postavil postřihačský mistr František Bureš. Jeho příbytek náleží k nejkouzelnějším klasicistním stavbám ve městě. Iniciály stavebníka… . číst více


Židovská synagoga

6. října 2013 Synagoga byla postavena v 1. desetiletí 20. století podle projektu Ernsta Lindnera z Vídně. Stavbu realizovala místní stavební firma Richarda Klose. Objekt sloužil za druhé světové války jako skladiště, po válce jako sbor církve… . číst více


Dům U Bílého anděla

6. října 2013 V jádru pozdně renesanční dům z počátku 17. století, situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Jeho půvabná rokoková fasáda pochází z roku 1913. Autorem je jeden z nejslavnějších novojičínských architektů… . číst více


Právovárečný dům

6. října 2013 O tom, že byl tento dům obdařen právem vařit a čepovat pivo, vypovídá první zmínka z r. 1592. Ve druhém podlaží tohoto domu byla odkryta barokní nástěnná malba pocházející z r. 1733. . číst více


Stará pošta

6. října 2013 Jednou z nejkrásnějších budov na náměstí je renesanční dům z roku 1563 zvaný Stará pošta, který je charakteristický dvěma arkádami. Právě tento dům dokládá bohatství novojičínského purkmistra a jeho stavitele Ondřeje Řepy,… . číst více


Dům U Zlatého Jelena

6. října 2013 Dvoupatrový, původně renesanční objekt situovaný ve středu severozápadní strany náměstí je charakteristický štítem s reliéfem jelena se zlatým parožím. Dům v řadové zástavbě má novobarokně doplněnou pětiosou fasádu, která se v… . číst více


Dům U Zeleného stromu

6. října 2013 Dvoupatrový objekt renesančního původu v řadové zástavbě severozápadní strany náměstí. Pravidelně pětiosá fasáda z 19. století se v přízemí otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Dům nechal roku 1590 vystavit jistý… . číst více


Španělská kaple

6. října 2013 Podle místní tradice byla Španělská kaple vystavěna nad společným hrobem císařské posádky, kterou roku 1621 zákeřně pobilo vojsko protestantského krnovského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské… . číst více


Hotel a kavárna Praha

6. října 2013 Nejreprezentativnější stavba z konce 19. století v Novém Jičíně, budova dříve zvaná Heinrichshof, byla postavena v secesním stylu. Budova oživila ulici spojující třídu významných veřejných budov na Okružní třídě a ulici… . číst více


Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

6. října 2013 Monumentální barokní stavba z let 1729–1732 napodobuje strohé vzory severských jezuitských kostelů. Uvnitř chrámu zaujme především původní barokní vybavení – hlavní oltář se sochami svatých Petra a Pavla od olomouckého sochaře… . číst více


Žerotínský zámek

6. října 2013 Původně opevněný dům z konce 14. století byl mnohokrát přestavěn. Jeho jádrem je jihozápadní nároží ukrývající v sobě majestátní kamennou budovu. Jako další stavby vznikly pozdně gotický palác z konce 15. století a raně… . číst více


Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl