Turistické informační centrum Nový Jičín

Erbovní deska Bedřicha ze Žerotína a Libuše z Lomnice z let 1538-1547

Erbovní deska Bedřicha ze Žerotína a Libuše z Lomnice z let 1538-1547

Zámek

Kulturní památka č.r. 13090 / 8-3355

Čtvercová pískovcová deska o rozměrech 120 x 120 cm zazděná na předprsni renesanční lodžie nad vjezdem na druhé zámecké nádvoří.

V hlubokém reliéfu vytesány erby manželského páru, nezvykle heraldicky vpravo erb manželky – ve stříbrném štítě černé orlí křídlo se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem, turnajský helm s černo-červenými přikryvadly, klenotem figura ze štítu; vlevo erb manžela – ze stříbrného trojvrší vyskakující černý dvouocasý korunovaný lev s červeným jazykem, turnajský helm se zlatou korunou a černo-červenými přikryvadly, klenotem vyrůstající figura ze štítu. Oba erby mají kolčí štíty a jsou spolu s turnajskými helmy k sobě mírně přivrácené. Deska byla v roce 2003 restaurována akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou, přičemž byly uplatněny tinktury podle zjištěných stop barevné polychromie, byť v případě přikryvadel erbu pánů Meziříčských z Lomnice neodpovídají historické realitě.

Pod erby plasticky vytesán jednořádkový nápis: Lybisse Zlo[m](n)netze Bedrzich zzerotina a na sstramberze pan(n) diedizny.

Bedřich ze Žerotína byl synem Petra ze Žerotína a Markéty z Pernštejna. V roce 1533 převzal štramberské panství s Novým Jičínem a zasloužil se následně o zásadní přebudování zdejšího panského sídla v renesanční zámek. Ženat byl s Libuší z Lomnice, dcerou Václava z Lomnice na Náměšti a Braxidy z Boskovic, a zemřel v roce 1541. Deska, která je přisuzována dílenskému okruhu tzv. Mistra PH, souvisí s přestavbou zámku a vznikla nejpozději do roku 1547, kdy se vdova po Bedřichovi podruhé provdala za Bohuše Kostku z Postupic; zemřela 7. srpna 1559 v Brandýse nad Labem.

Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek, J-N. Praha 1999, s. 704.; Hlobil, Ivo – Perůtka, Marek: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400- 1550. III. díl. Olomouc 1999, s. 390, č. 306.; Spurný, František: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha 1983, s. 167-170.; Tichánek, Jiří - Šerý, Zdeněk: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Opava 2003, s. 164.; Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 104.; VSONJ, svazek 39. Nový Jičín 1987. s. 1 obálky, s. 18; Heinrich von Kadich – Conrad Blažek: Der mährische Adel. Nürnberg 1899, s. 192-193, 72, tab. 132, 57; Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj: Zrcadlo Slavného Markrabství moravského ... etc. Olomouc 1593. List LXXXXVI.; Gajda, Jakub: Restaurátorská zpráva Kamenný alianční znak Libuše z Lomnice a Bedřicha ze Žerotína a na Štramberce. Ostrava 2003.; Josef Pilnáček: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 440-441, 452.; Josef Pilnáček: Rody starého Slezska. Brno 1991-1998, s. 1433-1434.; Polách, Radek: Rekonstrukce renesanční lodgie na zámku v Novém Jičíně. Vlastivědný sborník Novojičínska, 56.-57. svazek. Nový Jičín 2007, s. 34-41.; Polách, Radek: Cesta minulostí – Novojický zámek v dobových vyobrazeních. Nový Jičín 2006, s. 29, 60.

 

Fotografie © Lenka Malinová

  • Obrázek č.1
  • Obrázek č.2
  • Obrázek č.3
Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl