Turistické informační centrumNový Jičín

POHÁR STAROSTY MĚSTA 2016

Datum: 3.6.2016 08:00
Místo: SVČ Fokus
Kategorie: pro děti

Soutěží se ve sportech: 1) Malá kopaná (umělá tráva) 2) Basketbal dívky (tělocvična ZŠ Komenského 66) 3) Basketbal chlapci (hala na bazéně) 4) Volejbal (Marxovka) 5) Florbal chlapci (zimní stadion) 6) Házená (hala ABC) 7) Vybíjená (zimní stadion) 8) Stolní tenis družstev (S Soutěží se ve sportech: 1) Malá kopaná (umělá tráva) 2) Basketbal dívky (tělocvična ZŠ Komenského 66) 3) Basketbal chlapci (hala na bazéně) 4) Volejbal (Marxovka) 5) Florbal chlapci (zimní stadion) 6) Házená (hala ABC) 7) Vybíjená (zimní stadion) 8) Stolní tenis družstev (SVČ Fokus) 9) Plavání dívky - (kategorie 2.-3.třída (25 metrů), 4.-5.třída (50 metrů), 6.-7.třída (50 metrů), 8.-9.třída (100 metrů) 10) Plavání dívky - štafeta 4x50 metrů (krytý bazén) 11) Plavání chlapci - (kategorie 2.-3.třída (25 metrů), 4.-5.třída (50 metrů), 6.-7.třída (50 metrů), 8.-9.třída (100 metrů) 12) Plavání chlapci - štafeta 4x50 metrů (krytý bazén) 13) Jízda zručnosti na kole (asfaltové hřiště areál TJ, hala ABC) 14) Atletika dívky - 800m, 60m, dálka, vrh koulí (atletický stadion) 15) Atletika dívky - štafeta 4x400 metrů (atletický stadion) 16) Atletika chlapci - 1500m, 60m, dálka, vrh koulí (atletický stadion) 17) Atletika chlapci - štafeta 4x400 metrů (atletický stadion) Školy: Základní škola a Mateřská škola Jubilejní 3 Základní škola Komenského 66 Základní škola Komenského 68 Základní škola Tyršova 1 Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín Přihlášení: Hromadnou přihlášku zašle škola v elektronické podobě nejpozději 6. 5. 2016 na e-mail: sedlar@fokusnj.cz nebo odevzdá na infocentru ve Fokusu. Soupisky s podpisem odevzdá škola nejpozději 27. 5. 2016, na plavecké sporty 16. 5. 2016. Datum konání: Pátek 19. května 2016 od 12:30 do 14.00 plavecké sporty krytý bazén Pátek 3. června 2016 Místo: Nový Jičín Slavnostní vyhlášení disciplín: V pátek 3. června 2016 na zimním stadionu průběžně po skončení každé disciplíny (všichni zúčastnění sportovci), ve 12:00 hodin vyhlášení celkových vítězů za účasti vedení města Nový Jičín. Hodnocení PSM 2016: V každém sportu se budou dle pořadí škol přidělovat body: Body se budou přidělovat takto: 1. místo - 6 bodů 2. místo - 4 body 3. místo - 3 body 4. místo - 2 body 5. místo - 1 bod Součet těchto bodů určí celkové pořadí škol (při rovnosti bodů rozhodne vyšší počet lepších umístění). Ceny: a) za celkové vítězství v soutěži PSM pohár a poukázka v hodnotě 4 000,- Kč a putovní pohár b) za 2. a 3. místo v soutěži PSM poháry a poukázka na nákup sportovního zboží v hodnotě 2 000,- Kč a 1 000,- Kč c) za vítězství v jednotlivých sportech pohár a poukázka na nákup sportovního zboží v hodnotě 500,- Kč Ceny za jednotlivé sporty budou předány ve 12:00 hodin při slavnostním zakončení Poháru starosty města na zimním stadionu za účasti vedení města. Organizační pokyny: - hromadnou přihlášku s disciplínami zašle škola v elektronické podobě nejpozději 6. 5. 2016 na e-mail: sedlar@fokusnj.cz nebo odevzdá na infocentru ve Fokusu. - 27. 5. 2016 je třeba předat soupisky sportovců s daty narození (doporučujeme, aby pedagogický doprovod měl přehled o zdravotních pojišťovnách sportovců) - 16. 5. 2016 je třeba předat soupisky plavců s daty narození (doporučujeme, aby pedagogický doprovod měl přehled o zdravotních pojišťovnách sportovců) - u jednotlivých sportů jsou napsány třídy, pro které je určen. Vždy platí, že starší nastoupit nemůže, ale mladší ANO. Příklad: pokud je tedy napsáno 5. - 7. třída - žák 8. třídy nastoupit nesmí, ale žák 4. třídy ANO - u jednotlivých sportů je napsán počet žáků, pro který je určen. Vždy platí, že více sportovců nastoupit nemůže, ale méně ANO. - prezentaci na sportovišti provádí pedagogický doprovod (pověřená odpovědná osoba starší 18 let), který po celou dobu PSM odpovídá za svěřené sportovce - vyhlášení výsledků všech sportů proběhne na zimním stadionu ihned po skončení jednotlivých sportů, ve 12:00 hodin proběhne závěrečné vyhlášení nejlepších škol za účasti vedení města Nový Jičín - na každém sportovišti bude přítomen pověřený rozhodčí, který bude dbát na průběh dané disciplíny - hlavní rozhodčí celého Poháru starosty 2016 je Pavel Sedlář, případné nesrovnalosti s rozhodčím komunikujte s hlavním rozhodčím 734 287 205, 604 574 510 - protesty je možné podávat do 10 minut po skončení disciplíny u rozhodčích daného sportu, případně u hlavního rozhodčího. Na pozdější protesty nebude brán zřetel - pokud se škola nepřihlásí do nějaké disciplíny, bude ji připsána za tuto disciplínu do celkové tabulky nula - vítězná škola obdrží kromě poháru a poukázky také putovní pohár, který ji bude náležet do příštího ročníku Poháru starosty města 2017 - každý sportovec se může zúčastnit v pátek 3. června 2016 pouze jednoho sportu, tzn. plaveckých soutěží, které jsou na programu již 20. května 2016 se zúčastnit může i sportovec, který nastoupí také 3. června 2016 třeba v basketbalu - zdravotníci se budou pohybovat mezi sportovištěmi, kontakty budou předány ráno všem hlavním trenérům Výsledky: Naleznete v pátek 3. 6. 2016 na webových stránkách www.fokusnj.cz. Více informací: Pavel Sedlář 734 287 205, 604 574 510 sedlar@fokusnj.cz Informace o sportech: 1) Malá kopaná 10 chlapců -- 7. - 9. třída Umělá tráva Prezence: 8:15 - 8:30 Hrací doba 2 x 10 minut na hřišti 6+1 2) Basketbal dívky 10 dívek -- 7. - 9. třída ZŠ Komenského 66 Prezence 8:15 - 8:30 Hrací doba 2 x 10 minut hrubého času, poslední dvě minuty čistého času 3) Basketbal chlapci 10 chlapců -- 5. - 7. třída (nesmí být osmý rok školní docházky) hala na bazéně Prezence 8:15 - 8:30 Hrací doba 2 x 10 minut hrubého času, poslední dvě minuty čistého času 4) Volejbal 12 sportovců - 6 chlapců a 6 dívek -- 9. třída (na hřišti vždy 3 dívky + 3 chlapci) Volejbalové kurty Mgsr. Šrámka (nepříznivé počasí tělocvična Mgsr. Šrámka) Prezence 8:15 - 8:30 5) Florbal chlapci max. 10 chlapců -- 6. - 7. třída (nesmí být osmý rok školní docházky) Zimní stadion prezence 8:15 - 8:30 Hrací doba 2 x 8 minut na hřišti 4+1 6) Házená 10 dívek a chlapců -- 4. - 5. třída (na hřišti musí být vždy minimálně 2 dívky v poli) Hala ABC prezence 8:15 - 8:30 Herní doba 2 x 10 minut 7) Vybíjená 10 dívek a chlapců -- 5. třída - otevřená kategorie (mohou i nemusí hrát dívky) Zimní stadion prezence 8:15 - 8:30 Herní doba 2 x 7 minut 8) Stolní tenis družstev 5 dívek a chlapců -- 6. - 9. třída - otevřená kategorie (mohou i nemusí hrát dívky) SVČ Fokus Prezence: 8:15 - 8:30 Školy se utkají systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy (celkem 4) se hrají na dva vítězné sety do 11 bodů. Před jednotlivými zápasy pedagogický doprovod oznámí pořadí hráčů, v jakém nastoupí do zápasu (rozhodne los, kdo nasazuje první hráče do utkání). Odehrají se čtyři zápasy, po kterých bude znám vítěz (4:0 nebo 3:1) nebo bude stav nerozhodný 2:2. Plavání - krytý bazén (plavci se mohou zúčastnit plavání jednotlivců + štafety) krytý bazén Prezence 12:00 - 12:30 Závody proběhnou ve čtvrtek 19. května 2016 od 12:30 - 14:00 hodin 9) Plavání dívky - 50m volný způsob (kategorie 2.-3.třída (25 metrů), 4.-5.třída (50 metrů), 6.-7.třída (50 metrů), 8.-9.třída (100 metrů) Maximální počet 2 dívek v kategorii 10) Plavání štafeta dívky - 4x50m volný způsob 11) Plavání chlapci (kategorie 2.-3.třída (25 metrů), 4.-5.třída (50 metrů), 6.-7.třída (50 metrů), 8.-9.třída (100 metrů) Maximální počet 2 chlapci v kategorii 12) Plavání štafeta chlapci - 4x50m volný způsob 13) Jízda zručnosti na kole 3 chlapci + 3 dívky -- 4. třída Asfaltové hřiště areál TJ (nepříznivé počasí hala ABC) Prezence 8:15 - 8:30 Atletika - atletický stadion dívky a chlapci -- 8. - 9. třída (atleti se mohou zúčastnit pouze dvou atletických disciplín + štafety) Atletický stadion Prezence 8:15 - 8:30 14) Atletika dívky - (800m, 60m, dálka, vrh koulí) Maximální počet 3 osob na disciplínu (800m, sprint, dálka, vrh koulí) započítávají se dva nejlepší 15) Atletika dívky - štafeta 4x400 metrů 16) Atletika chlapci - (1500m, 60m, dálka, vrh koulí) Maximální počet 3 osob na disciplínu (1500m, sprint, dálka, vrh koulí) započítávají se dva nejlepší 17) Atletika chlapci - štafeta 4x400 metrů

Adresa

SVČ Fokus

SVČ Fokus

K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 556 710 088

Web: www.fokusnj.cz

E-mail: fokusnj@fokusnj.cz

Mapa

TIC Nový Jičín

Adresa

  • Masarykovo nám, 45/29
    Nový Jičín 74101
    Česká republika

Mapa

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

QR code Nový Jičín 100 příběhů republiky Půjčovna trekových holí Půjčovna disků LaudonCaching Pivobraní Rengl

Copyright 2018 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU