Turistické informační centrum Nový Jičín

Městská slavnost

Datum: 5.9.2015 8:00 do
Kategorie: Novojičínský jarmark, jarmark,

OBSAZEN.

Uzávěrka přihlášek byla do 10.7.2015.

 

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

 1. Přihlášením nevzniká prodejci nárok na umístění a prodeji na řemeslném jarmarku při Slavnosti města.Výběr, umístění prodejců a velikost prodejního místa je výhradně v kompetenci organizátorů na základě rozhodnutí Rady Města 1629/75/2014.
 2.  Na Masarykovo náměstí se vjíždí ulicí 5.května v čase od 6:00 do 7:30 hod..  Vše potřebné pro prodej či prezentaci je třeba v co nejkratší době z automobilů vyložit a poté neprodleně ulicí 5.května nebo 28.října vozidly náměstí opustit. Parkování vozidel je možné na parkovacích místech pro veřejnost na  náklady prodejce.
 3. Je bezpodmínečně nutné, abyste do 8:00 hod. opustili plochu Masarykova náměstí.
 4. Je zakázáno vjíždět automobily a přívěsnými vozíky či jinými nákladními zařízeními na plochu náměstí! Stání vozidel ani přívěsných vozíků nebo jiných mobilních prodejních zařízení potřebných k prodeji v ostatním prostoru Masarykova náměstí není povoleno.
 5. Prodejci (zvláště provozovatelé občerstvení) musí zajistit, aby při provozu jejich činnosti nedošlo ke znečištění či jinému poškození dlažby, tzn. Umístit na dlažbu vhodné podložky. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s provozem, prezentací nese plnou odpovědnost výhradně uživatel stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady odstranit, popř. uhradit i nutnou výměnu dlažby.
 6. Prodejce zajistí, aby nedošlo k poškození zapůjčených stánků. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození stánku, na své náklady uhradit vzniklou škodu.
 7. Při příjezdu a odjezdu dbejte bezpečnosti, místo jarmarku se nachází v pěší zóně, kde je vyhláškou povolená max. rychlost 20 km/hod.
 8. Ukončení prodeje bude individuální dle sortimentu. K odjezdu doporučujeme časy 17:00, 18:00 a 19:00 hod. a opustit náměstí je nutno do 20 min. – dbejte dodržování bezpečnosti. Zapůjčené prodejní zařízení (stánek) je nutno po ukončení prodeje předat poskytovateli v bezvadném stavu. Před opuštěním zapůjčeného stánku nejprve zavolejte organizátorům na tel: 603 881933, kteří si stánek od vás osobně přeberou.
 9. Připojení ke zdroji elektrické energie neposkytujeme!
 10. Prodejce plně odpovídá za své zboží, kvalitu, nezávadnost zboží nebo výrobků.
 11. Organizátor neodpovídá prodejci za obchodní výsledek prodeje, za ztrátu, zničení, odcizení či jakékoliv poškození jeho zboží, obalů, balícího materiálu, vybavení a zařízení prodejní plochy, bez ohledu na to, zda k výše jmenovanému došlo před zahájením, v průběhu, nebo po ukončení akce. K tomuto účelu si může prodejce sjednat pojištění.
 12. Likvidaci odpadů si řeší každý účastník na své náklady a odpovídá za pořádek svého prodejního místa a jeho nejbližší okolí.
 13. Prodejce může využívat veřejné toalety na ul. Uzká.
 14. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení, zejména Živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy, na trh mohou dohlížet inspektoři ČOI, CZPI, KHS a KVS.
 15. V případě nepříznivého počasí bude rozmístění stánků řešeno přímo na místě pořadateli. S ohledem na náročnost a rozsah akce Vás žádáme, abyste dodrželi tento organizační pokyn a taktéž respektovali pokyny pořadatelské služby během akce.

  Vyřizuje: Hana Rolná, DiS., 556 768255, 603 881933.  

  Mgr. Radka Bobková, v.r.

                                                                          vedoucí org. složky Návštěvnické centrum            

 

  Aktuality
  14.2.

  Pátek 16. 2.   Nový Jičín 16. 2. 2018 od 20:00 MASOMLE... celý článek

  6.2.

  Pátek 9. 2.   Nový Jičín 9. 2. 2018 v 17:30 a ve 20:00... celý článek

  2.2.

  PÁTEK 2. 2.   Kopřivnice 2. 2. 2018 od 8:00 do 16:00 M... celý článek

  31.1.
  Kalendář akcí
  2018
  zpět Únorvpřed
  Po Út St Čt So Ne
     
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
      
  Významné odkazy

  Turistická oblast Beskydy Valašsko


IC Nový Jičín

Adresa

 • Masarykovo nám, 45/29
  (+420) 556 711 888 Nový Jičín
  Česká republika

Otevírací doba

 • Po - Pá 8.00 - 17.00 
  So, Ne 9.00 - 16.00

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Mapa

Rengl - plakátovací plochy

Copyright 2013 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU
REZERVACE

Upozorňujeme zájemce, že závazná objednávka platí pouze pro vstup do expozic Návštěvnického centra, Masarykovo nám. 45 (Laudonův dům).

Předprodej vstupenek