Turistické informační centrum Nový Jičín

Cykloturistika

Cykloturistika

Území Novojičínska má více než 200 km značených cyklotras. Hlavní osu tvoří dálková trasa Moravská brána (č. 5), která je součástí celoevropské cykloturistické sítě. Kopíruje dnes již historickou „Jantarovou stezku“ propojující Středozemní a Baltské moře. Na ni navazuje hustá síť regionálních i místních cyklotras.

Novým Jičínem procházejí 2 hlavní cyklotrasy. Ze severu na jih trasa č. 6175  Kunín – Hostašovice s názvem „Palackého stezka“ a ze západu na východ trasa č. 502 Starý Jičín – Hukvaldy. Tyto trasy byly doplněny o alternativní městské cyklotrasy 6175A a 502A, které provedou cyklisty centrem města.

 

CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE č. 6271

Trasa: NJ, ul. Žilinska (0 km) - Bludovice u NJ (2,8 km) - Hodslavice (1 km) – Životice u NJ (1,7 km) - Mořkov (1,2 km) – Hostašovice (3 km)

Délka trasy: 9,76 km    Náročnost: lehká    Doba jízdy: cca 30 min

První drážní cyklostezka na Moravě vede v trase bývalé železniční dráhy, kterou zničila povodeň v roce 2009 a na které byl následně zrušen provoz. Cyklostezka má délku 9,76 km. Začátek je v Novem Jičíně na ul. Žilinská, dále trasa vede přes Bludovice u Nového Jičína, Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Mořkov až na nádraží v Hostašovicích. Cyklostezka vede přes katastrální území pěti obci, které stavbu realizovaly v letech 2013 – 2014 v rámci Svazku obci Cyklostezka Novy Jičín – Hostašovice. V Novém Jičíně se trasa napojuje na ul. Žilinská na trasu č 502 (Starý Jičín – Hukvaldy – Kopřivnice). Konec stezky s asfaltovým povrchem je v Hostašovicích na vlakovém nádraží. Kousek za nádražní budovou lze dále pokračovat od rozcestníku po trase 6016 (Rožnov p. R. – Zubři – Frenštát p. R. – Trojanovice – Pustevny). Cyklotrasa 6271 dále pokračuje od nádraží lesíkem až k výletišti Prameny Zrzávky, kde se dále napojuje na cyklotrasu č. 6175 Palackého stezka. Cyklostezka má asfaltový povrch s oddělenými jízdními pruhy pro každý směr, využívat ji mohou cyklisté, in-line bruslaři. V Hodslavicích je stezka smíšená pro společný provoz chodců i cyklistů. V případně vhodných podmínek se trasa v zimě upravuje pro běžkaře. Cyklostezka vybudována na bývalé železniční dráze má minimální stoupaní, trasa je fyzicky nenáročná a zvládnou ji i rodiny s dětmi. Cela trasa cyklostezky je opatřena kilometrovníky namalovanými na povrchu cyklostezky, začátek číslováni je v Novem Jičíně. Toto vodorovné značeni slouží pro lepši orientaci a zároveň pro přesnou lokalizaci v případě potřeby přivoláni pomoci. Cykloturisté se mohou během jízdy po trase zastavit na pěti odpočívkách, které jsou zastřešené, vybavené stolem s lavicemi a stojanem na kola. Na každé odpočívá návštěvníci naleznou také informační panel s mapou popisující atraktivity obce, na které se odpočívadlo nacházi. Odpočívky jsou umístěny na těchto pozicích na trase: odpočívka č.1 Novy Jičin – 2,8 km, odpočívka č. 2 Hodslavice 3,8 km, odpočívka č. 3 Životice u Nového Jičína – 5,5 km, odpočivka č. 4 Mořkov 6,7 km – odpočívka č. 5 Hostašovice 9,2 km. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii – z Regionalniho operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Více informací o cykloklostezce č. 6271 naleznete na odkazu: http://www.cyklostezka-koleje.cz/.

Kdo na cyklostezku může a kdo naopak nespí a další důležité informace najdete v Provozním řádu cyklostezky, který naleznete níže na této stránce.

 

PALACKÉHO STEZKA

Cyklotrasa Palackého stezka má i vzdělávací hodnotu, neboť vede souběžně s Naučnou vlastivědnou stezkou Františka Palackého. Cyklotrasa však začíná už v obci Kunín. Vzdělávací ústav pro mládež, jenž na zdejším zámku založila hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Zeilu, navštěvoval i František Palacký. Dnes patří zámek Kunín mezi nejcennější zámecké stavby období baroka na Moravě. Přes Šenov u Nového Jičína, kde se narodil Franz Barwig, známý především jako autor plastiky Tančící Kunvalďané, umístěné na kašně na novojičínském náměstí, dojedeme do Nového Jičína. Po prohlídce města pokračujeme přes kopec Svinec, kde vyvěrá jeden z několika bohatých pramenů kvalitní, silně vápenaté pitné vody, známý jako "oční" studánka, na Kojetín. Nad ním se rozkládá významná archeologická lokalita Požaha, která je typickým příkladem jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy. Dále přijedeme do Straníka, v jehož blízkosti se nachází přírodní památka dávné sopečné činnosti zvaná Polštářové lávy, která je ojedinělým přírodním útvarem na území České republiky. Ze Straníka trasa vede do obce Hostašovice, jejímž územím probíhá hlavní evropské rozvodí. K místním zajímavostem patří kašařství, kde se dodnes mele na pohanskou kaši pohanka, jež se zde pěstuje a zpracovává už od konce 18. století. V blízkosti obce se nacházejí hned dvě přírodní památky - cenná mokřadní luční společenstva "Domorazské louky" a Prameny Zrzávky - pět minerálních pramenů, dosud dochovaná přírodní luční společenstva a přilehlé mokřadní louky. Vyvěrá zde unikátní dvojpramen železité a sirnaté vody. Za Hostašovicemi se cyklotrasa Palackého stezka napojuje na cyklotrasu č. 6016, po které se můžete vydat do Frenštátu pod Radhoštěm nebo do Rožnova pod Radhoštěm. 

 

JESENICKÁ KYSELKA

Kouzelné výhledy do okolí nabízí cyklotrasa s názvem Jesenická kyselka, která vede z Nového Jičína přes Loučku a Bernartice nad Odrou do Jeseníka nad Odrou k pramenům minerální vody. Zpět do Nového Jičína se vrátíte po cyklotrase č. 503 přes Hůrku a Starý Jičín a dále po cyklotrase č. 502 přes Loučku až do Nového Jičína. Nebo se z Jeseníka nad Odrou můžete po cyklotrase č. 503 Odersko vydat dále do malebných Oderských vrchů. 

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Šenov u Nového Jičína – Kunín – Bartošovice – Nový Jičín

Trasa vede z Nového Jičína kolem říčky Jičínky přes Šenov u Nového Jičína až ke Kunínskému zámku, který patří k nejcennějším barokním zámkům Moravy. Byl vystaven pro hrabata z Harrachu v letech 1726 – 1734 slavným vídeňským stavitelem Janem Lukášem Hildebrandtem a největšího rozkvětu se dočkal na přelomu 18. a 19. století za hraběnky Marie Walburgy. Další zastávkou na trase jsou Bartošovice, srdce CHKO Poodří. Největší dominantou obce je novorenesanční zámek, jehož nedílnou součástí je zámecký park s největším živým organismem v ČR – platanem javorolistým. Dále v obci najdeme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy nebo technickou památku - vodní mlýn na řece Odře. Zpáteční cestu volíme po dálkové cyklotrase č. 5, v Kuníně se napojíme na cyklotrasu č. 6175 směřující zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín  - Životice u Nového Jičína – Libotín, koupaliště – Nový Jičín

Z Nového Jičína vede trasa přes Žilinu, pokračuje dále na Životice a poté přes přírodní park Podbeskydí do Libotína, městské části Štramberka, kde byl pod lesem v klidném a příjemném prostředí vybudován stylový objekt koupaliště. Nově zrekonstruovaný areál dnes nabízí bazén, malý bazének pro děti, volejbalové hřiště, tenisový kurt, ohniště a příjemnou hospůdku s venkovním posezením. V blízkosti areálu vyvěrá pramen železité vody. Přes Holivák a Puntík se dostaneme zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Mořkov – Hodslavice – Nový Jičín

Trasa vede z Nového Jičína přes Žilinu a Životice do Mořkova, jedné z nejstarších a největších obcí na Novojičínsku.. Historickým základem vzniku obce se stala lokalita „Muritz“ udělená v roce  1274 olomouckým biskupem Brunem manovi Mravíkovi lénem. Trasa dále pokračuje do Hodslavic, rodiště historika a politika Františka Palackého. Stálá expozice v rodném domě přibližuje život a dílo velkého českého historika a zakladatele moderního českého národa. Po naučné stezce Františka Palackého vedoucí přes Straník, Kojetín, a Skalky se vrátíme zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Zrzávky – Trojačka – Nový Jičín

Na této trase lze zhlédnout především přírodní zajímavosti. Přírodní památka Prameny Zrzávky je pozoruhodná tzv. bifurkací, kdy voda vytéká ze dvou pramínků, z nichž jeden je sirný a druhý železitý. Okolí je upraveno jako výletiště s názvem Zrzávky. Je odtud pěkný výhled na Hodslavice a blízkou rekreační nádrž Kacabaja. Trojačka je přírodní rezervace listnatého porostu s bohatými keřovými podrosty a bylinným patrem – Trojačka, která je lokalitou kriticky ohrožené kapradiny jelenního kazyku celolistého na suťových skalkách. Přes Mořkov, Životice u NJ a Žilinu se dostaneme zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Starý Jičín - Oční studánka - Svinec – Nový Jičín

Významnou dominantou na trase je zřícenina hradu Starý Jičín, vypínající se na Starojickém kopci. V současné době je na hradě zrekonstruovaná hradní věž, v přízemí věže se nachází hradní kavárna. V patrech je nainstalována dobová expozice zdroje a dokumentů o hradě a panství Starý Jičín. Ze Starého Jičína trasa dále pokračuje směrem k Oční studánce, prameni kvalitní, silně vápenaté pitné vody. Poslední zastávkou na této trase je vrchol Svince, odkud se naskýtá nádherný výhled do okolí. Ze Svince se přes Skalky vracíme zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Svinec – Kojetín – Nový Jičín

První zastávkou na této trase jsou vrcholové partie Svince. Kolem vrcholku a na západním úbočí bylo vyhlášeno chráněné území a to přírodní rezervace Svinec, kterou tvoří lesíky s remízky a louky se zajímavými rostlinami, mezi kterými se vyskytují chráněné druhy, a to především orchideje. Asi 200 m od vrcholu Svince je kamenný kříž, který za pomoci dobrodinců v roce 1882 postavil kostelník z novojičínské Španělské kaple. Trasa dále pokračuje směrem na Kojetín. Pozoruhodnou přírodní památkou v Kojetíně jsou pikritové mandlovce, rozkládající se po obou stranách silnice vedoucí z Kojetína do obce Straník. V blízkosti Kojetína se rovněž  nachází významné archeologické naleziště – Požaha. Na rozcestí ve Straníku se dáme po trase vedoucí na Skalky přes Čerťák zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Bernartice nad Odrou – Suchdol nad Odrou – Nový Jičín

Dominantou na trase je významná technická památka – Lesní mlýn v Bernarticích nad Odrou, který má úplné mlýnské zařízení včetně vodního kola a je jedním z mála nejlépe zachovaných vodních mlýnů na řece Odře. Z Bernartic pokračujeme po trase č. 5 do městyse Suchdol nad Odrou. V tamním muzeu městyse jsou vystaveny exponáty vztahující se k historii obce, dále je zde k vidění unikátní expozice vojenské historie nebo expozice westernová.  V samotném centru obce je další muzeum ve stylu lidových tradic, zachovalé domácí vybavení, historie Moravských bratří v obci a okolí - Muzeum Moravských bratří.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Čerťák – Bludovice – Nový Jičín

Z Nového Jičína vede trasa přes lesopark Skalky k vodní nádrži Čerťák, která slouží především k rekreaci. Je tady oblíbené koupaliště a místo ke sportovnímu rybaření. Žijí zde významné a chráněné druhy živočichů. Pod hrází najdeme výletní restauraci Čertův mlýn s venkovním posezením. Lesní cestou a tzv. tropickým údolím se z Čerťáku dostaneme do Bludovic. Za návštěvu určitě stojí zemědělská usedlost Bludička, typická rodinná farma se spoustou zvířat, pocházející z roku 1883. Z Bludovic se vracíme stejnou cestou směrem na Čerťák a odtud potom přes Straník na Kojetín, Skalky a zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Štramberk – Bílá hora – Nový Jičín

Trasa vede po cyklotrase č. 502 z Nového Jičína směrem na Rybí až do Štramberku, horského městečka v centru Štramberské vrchoviny. Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Ze Štramberku dále pokračujeme k rozhledně Bílá hora, jež je moderním architektonickým dílem ing. arch. Milana Šmída záměrně připomínající strukturu DNA.. Objekt dosahuje výšky 43 m, vyhlídková plošina je 26 m nad zemí. Poslední zastávkou na trase je Kopřivnice, kde najdeme zcela unikátní Technické muzeum zachycující téměř stopadesátiletou historii automobilky Tatra. Do Nového Jičína se vracíme stejnou cestou (po cyklotrase č. 502).

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Hostašovice  - Straník – Nový Jičín

Trasa vede do nejjižnější části okresu Nový Jičín, do Hostašovic – obce, která se rozkládá v údolí mezi horami na okraji Moravské brány.. Územím obce probíhá hlavní evropské rozvodí. Voda z Hrázkovského potoka, Zrzávky a Bíleho potoka odtéká do Baltického moře, Srní potok a potok Široká naopak odvádějí vodu směrem do Černého moře. Kuriozitou je stodola č.p. 23, z jejíž každé opačné strany střechy odtéká voda do jiného moře. Trasa pokračuje přes Straník zpět do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Jeseník nad Odrou – Vražné, Hynčice – Nový Jičín

Trasa vede z Nového Jičína přes Loučku a Bernartice nad Odrou do Jeseníku nad Odrou, kde se nachází několik zajímavých historických památek. Jednou z nich je zámek, jehož konečná podoba je ve stylu pozdního baroka. Kolem zámku byl zřízen zámecký park, kdysi bohatý na vzácné cizokrajné stromy. Přírodní památkou jsou Meandry Staré Odry. V minulosti patřil Jeseník k velmi prosperujícím oblastem. Bohatá prameniště přírodní kyselky se využívají i dnes pod názvem „Jesenická kyselka“. Trasa dále pokračuje přes Vražné do Hynčic, kde najdeme rodný venkovský statek Johanna Gregora Mendela, jehož součástí je muzejní expozice zaměřená na rodný kraj, osobnost a dílo tohoto významného objevitele zákonů dědičnosti. Zpáteční cestu volíme po cyklotrase č. 503 přes Jeseník nad Odrou až do Starého Jičína, odtud pokračujeme po cyklotrase č. 502 do Nového Jičína.

 

CYKLOTRASA Nový Jičín – Libhošt – Prchalov – Příbor – Nový Jičín

Z Nového Jičína vede trasa přes Sirkové lázně na Libhošt. Významnou dominantou obce technická památka Větrný mlýn holandského typu „Kulatina“. Trasa dále pokračuje přes Prchalov až do Příboru, jednoho z nejstarších měst severovýchodní Moravy, které se může pochlubit bohatou historií a jehož centrum bylo prohlášeno za Městskou památkovou rezervaci. Centrem Příboru je náměstí Sigmunda Freuda, které na třech stranách ohraničují řady domů s podloubím. Jen dvě uličky pod náměstím stojí rodný dům Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy, kde je k vidění expozice „Sigmund Freud – člověk“. Z Příboru se po cyklotrase č. 6001 dostaneme do Kopřivnice, kde se napojíme na cyklotrasu č. 502 směřující zpět do Nového Jičína.

 


Fotogalerie

Cykloturistika - obr.1
Cykloturistika - obr.2
Aktuality
23.2.

Pátek 23. 2.   Nový Jičín 23. 2. 2018 v 17:00 OSTROV S... celý článek

23.2.

Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků si Vás dovo... celý článek

19.2.

Právě jsme spustili nové webové stránky Pivobraní. Kromě udá... celý článek

14.2.

Pátek 16. 2.   Nový Jičín 16. 2. 2018 od 20:00 MASOMLE... celý článek

Kalendář akcí
2018
zpět Únorvpřed
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
    
Významné odkazy

Turistická oblast Beskydy Valašsko

IC Nový Jičín

Adresa

  • Masarykovo nám, 45/29
    (+420) 556 711 888 Nový Jičín
    Česká republika

Otevírací doba

  • Po - Pá 8.00 - 17.00 
    So, Ne 9.00 - 16.00

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Mapa

Rengl - plakátovací plochy

Copyright 2013 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU
REZERVACE

Upozorňujeme zájemce, že závazná objednávka platí pouze pro vstup do expozic Návštěvnického centra, Masarykovo nám. 45 (Laudonův dům).

Předprodej vstupenek